Algemene voorwaarden voor gebruik van de website


Inleiding:


Onderhavige Algemene voorwaarden voor gebruik van de website zijn bedoeld om de voorwaarden vast te stellen voor het beschikbaar stellen van uw persoonlijke account op de website.

De informatie op deze site is indicatief en algemeen van aard. Er wordt in geen geval aanspraak op gemaakt dat deze informatie alomvattend is en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Ondanks regelmatige updates van de inhoud van de site kunnen de vennootschappen Henner en Henner Group in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de wijziging van bepaalde onderdelen na publicatie ervan.

Het raadplegen van de site en/of het gebruik van aangeboden diensten impliceert aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige Algemene voorwaarden voor gebruik van de website.


1/ WETTELIJKE VERMELDINGEN


Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 III 1 van de [Franse] wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor bevordering van het vertrouwen in de digitale economie, stellen wij u ervan in kennis dat:

 • Onderhavige site wordt uitgegeven door vennootschap Henner, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 8.212.500 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 323 377 739, en ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen ORIAS onder nummer 07 002 039, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres 14 boulevard du Général Leclerc, 92527 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk;
 • Telefoonnummer: +33 (0)1 55 62 90 00
 • Onderhavige site is ontworpen en wordt gehost door vennootschap Henner Group, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 3.800.000,00 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 332 376 292, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres 14 boulevard du Général Leclerc, 92527 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk;
 • De hoofdredacteur is de heer Charles ROBINET-DUFFO, Algemeen directeur van de vennootschap Henner.


2/ E-MAILADRES


Indien de gebruiker van de site gebruikmaakt van zijn mailprogramma wordt zijn e-mailadres doorgegeven. Dit zal worden gebruikt onder naleving van de [Franse] wet van 21 juni 2004 inzake bevordering van het vertrouwen in de digitale economie. Zo zal de gebruiker altijd in staat worden gesteld zich op eenvoudige wijze te verzetten tegen het gebruik van dit adres, en elk gebruik ten behoeve van commerciële aanbiedingen per e-mail mag slechts plaatsvinden na ontvangst van zijn uitdrukkelijke instemming hiermee.
Het is de gebruiker altijd toegestaan om te verzoeken dit e-mailadres niet te gebruiken ten behoeve van commerciële aanbiedingen door naar het volgende adres te schrijven: Henner, 14 bd du Général Leclerc – 92200 Neuilly-sur-Seine of naar info@henner.fr.


3/ INTELLECTUELE EIGENDOM


Alle onderdelen van deze site worden beschermd door de [Franse] Wet op de Intellectuele Eigendom.

Zo is het nadrukkelijk verboden om deze site te reproduceren of te laten reproduceren op welke drager dan ook, in welk formaat dan ook, met behulp van welke techniek dan ook en om deze weer te geven of te laten weergeven in welke taal en in welk land dan ook, tegen betaling of gratis, integraal of delen ervan, via welke verspreidingswijze dan ook, met name via internet, uitgezonden via straalzender, satelliet of kabel, via welke wijze van uitzending of telecommunicatie dan ook of via telematica-communicatie.

Dit verbod is zonder geografische beperking van toepassing voor de duur van de bescherming toegekend door de Wet op de Intellectuele Eigendom, ongeacht welke exploitatiewijze en welke magnetische of optische drager of cd-rom, of welke andere al dan niet elektronische, reeds bestaande of toekomstige drager.

Alle merken waaraan op deze site mogelijk wordt gerefereerd, zijn merken die wettelijk gedeponeerd zijn bij het INPI [Frans instituut voor intellectuele eigendom] en op die grond beschermd. Evenzo zijn de namen van bedrijven, producten en diensten die worden genoemd op deze site de eigendom van Henner, Henner Group of een van hun partners en als zodanig beschermd.


4/ BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS


Sommige vragenlijsten op de site hebben geen verplichtend karakter. De gebruiker van de site kan er dus voor kiezen deze niet in te vullen.

Andere vragenlijsten moeten wel worden ingevuld om de gebruiker toegang te verschaffen tot de diensten op de site, in staat te stellen bepaalde zaken rond zijn contract online te beheren of om Henner in staat te stellen te reageren op diens verzoek.

De gegevens die zo worden ingewonnen zijn bestemd voor Henner, als verantwoordelijke voor de behandeling ervan, en eventueel voor verzekeringsinstellingen en herverzekeraars voor zover noodzakelijk voor het beheer van de verzekering. Ze kunnen slechts worden doorgegeven aan instellingen gevestigd in het buitenland indien dit noodzakelijk blijkt voor het verwerken ervan. Er kan gebruik van worden gemaakt door Henner of Henner Group of ongeacht welke ander bedrijf dat deel uitmaakt van de groep Henner/GMC voor beheersdoeleinden of voor commerciële aanbiedingen en het is dus mogelijk dat de gebruiker van de site hun offertes ontvangt. In verband hiermee beschikt hij over een recht op toegang en wijziging waarvan hij gebruik kan maken door te schrijven naar: Henner, 14 bd du Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine, France; of per e-mail naar: info@henner.fr


5/ BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


In geen geval kunnen Henner of de vennootschap Henner Group aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van deze website, met name financiële schade of verlies van programma’s of gegevens, zelfs indien zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade kan ontstaan.

Henner en de vennootschap Henner Group wijzen er eveneens op dat uitsluitend aan de algemene voorwaarden die worden verstrekt bij inschrijving rechten kunnen worden ontleend, aangezien de inhoud van deze documenten kan wijzigen tussen de datum waarop de site wordt geraadpleegd door een internetgebruiker en diens daadwerkelijke verzoek tot inschrijving.


6/ PARTNER-VERZEKERAARS


De verzekeringsoplossingen van Henner worden ontwikkeld, gedistribueerd en beheerd door Henner en/of de structuren van de groep. Het betreft uitsluitend erkende verzekeringsmaatschappijen.

Op alle pagina’s waarop verzekeringsproducten worden gepresenteerd staan de betreffende verzekeraars vermeld.


7/ TECHNISCHE VEREISTEN


De site is geoptimaliseerd voor een weergave in 1024 x 768 pixels via moderne browsers als MOZILLA FIREFOX (3.6 en hoger), GOOGLE CHROME, MICROSOFT INTERNET EXPLORER (IE7 en hoger) of SAFARI.

Om het de internetgebruiker mogelijk te maken zich te identificeren en toegang te verkrijgen tot de verschillende persoonlijke diensten van de site, dient de browser van de gebruiker cookies te accepteren en moet JAVASCRIPT geactiveerd worden.

Sommige browsers bevatten een functionaliteit waarmee gebruikersnaam en wachtwoord van de gebruikers kunnen worden opgeslagen. Om veiligheidsredenen is het raadzaam deze functie uit te schakelen.


8/ COOKIES


Een cookie zorgt voor tijdwinst doordat de internetgebruiker rechtstreeks bij de informatie komt die hij zoekt. De cookies die gebruikt worden om informatie in zijn computer te verzamelen, zijn uitsluitend bestemd om zijn verbinding met de site te optimaliseren en op de persoon af te stemmen. De door de cookies verzamelde informatie wordt niet geregistreerd of opgeslagen en wordt gewist nadat de verbinding is verbroken. Indien cookies worden geweigerd, kan dit gevolgen hebben voor de toegang tot bepaalde functies van de site.

Het is overigens mogelijk om het opslaan van cookies te voorkomen door de browser als volgt in te stellen:

Voor MOZILLA FIREFOX:

 1. Kies het menu ‘Extra’ en vervolgens ‘Opties’
 2. Klik op het icoon ‘privacy’
 3. Ga dan naar het menu ‘cookie’ en selecteer de gewenste opties

Voor MICROSOFT INTERNET EXPLORER:

 1. Kies het menu ‘Extra’ (of ‘Tools’), dan ‘Internetopties’ (of ‘Internet Options’).
 2. Klik op het tabblad ‘Privacy’ (of ‘Confidentiality’)
 3. Selecteer met de cursor het gewenste niveau.

Voor OPERA:

 1. Kies het menu ‘Bestand’> ‘Voorkeuren’
 2. 2. ‘Privacy’


9/ VERTROUWELIJKHEID PERSOONLIJKE GEDEELTEN


De toegang tot de gedeelten van de site gereserveerd voor verzekerden is beveiligd, waardoor de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd van de informatie die wordt doorgegeven bij bepaalde online handelingen.


10/ PLUGINS


Bepaalde animaties op deze site zijn gemaakt met Macromedia Flash (gedeponeerd merk van Adobe Systems, Inc) waarvoor de plugin Adobe Flash Player (gedeponeerd merk van Adobe Systems, Inc) nodig is.
U kunt deze plugin gratis installeren door op het logo hieronder te klikken:

Get Adobe Flash Player

Sommige documenten die op de site te raadplegen of te downloaden zijn, hebben het formaat PDF en zijn slechts te bekijken indien men beschikt over de plugin Adobe Acrobat Reader (gedeponeerd merk van Adobe Systems, Inc).
U kunt deze plugin gratis installeren door op het logo hieronder te klikken:

Get Adobe Reader


11/ ONLINE BETALING


11.1. Informatie inzake betalingen


Er wordt gebruikgemaakt van het systeem Ogone, een provider van elektronische betaaldiensten voor grote banken (HSBC, Fortis, Société Générale, enz.). Ogone is PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard) gecertificeerd door Visa en Mastercard en maakt onder andere gebruik van de identificatieprocedure 3D Secure (Verifies by Visa, Mastercard, Secure code en JCBJ secure).


11.2. Geaccepteerde kaarten


Voor online betalingen worden kaarten van de volgende netwerken geaccepteerd: Visa Eurocard / Mastercard / American Express.


11.3. Bevestiging van betaling


Wanneer de betaling is verricht, wordt de status van de transactie weergegeven op de site. Zo beschikt de klant over het bewijs dat de betaling is verricht. In aanvulling daarop wordt een mail naar de klant gestuurd om de betaling van de facturen te bevestigen, waarin de samengevatte informatie van de site nogmaals is opgenomen.


12/ WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE


De uitgever van de site behoudt zich het recht voor de voorwaarden van onderhavige Wettelijke vermeldingen te wijzigen.

Daarom wordt gebruikers aangeraden regelmatig te controleren of er mogelijk wijzigingen zijn doorgevoerd.


13/ TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK


Onderhavige site is onderworpen aan Frans recht. In geval van geschillen waarvoor geen minnelijke schikking mogelijk is, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd uit het rechtsgebied van de Cour d'Appel [Gerechtshof] te Parijs.